Polisanmäl svarthandel

Krav på ersättning för byte eller upplåtelse av hyreslägenhet är ett brott mot paragraf 65 i Jordabalken och kan ge fängelse i upp till två år.

Även om det inte är säkert att polisen kan agera på varje enskilt fall av svarthandel, är det viktigt att alltid polisanmäla varje brott så att det syns i statistiken. Detta påverkar nämligen vilka områden polisen prioriterar.

Det här formuläret är en riktig polisanmälan som skickas direkt till Polismyndigheten i Stockholm. För att de ska kunna göra ett bra arbete är det viktigt att du fyller i anmälan med så mycket och detaljerad information du kan om objektet och inblandade personer.

Fält med röd rubrik är obligatoriska.

Information om anmälaren (du)

Ditt namn:
Din adress:
Ditt telefonnummer:
Din epostadress:

Information om gärningsmannen (annonsör 509684)

Namn:
Adress:
Telefonnummer:
Epostadress:

Brottsbeskrivning

Datum:
Klockslag:
Plats: (kan vara epost eller telefon)
Händelseförlopp:
Övrig information:

Du kan naturligtvis också göra en polisanmälan genom att besöka närmaste poliskontor. Det går även bra att ringa till polismyndighetens växel 08-401 00 00.